همانطور که می دانید نبرد سنگینی در سرور برای کسب کتیبه جاودان و شکست گینگیزها انجام شد و سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد ۩ رســتــاخــیــز ۩ نابود شدند و بازیکن residents of chernobyl توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر علی صحت/صدر/اکبرزورو ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم residents of chernobyl و اتحاد ۩ رســتــاخــیــز ۩ ثبت شد.
این افتخار بزرگ را به این دوستان تبریک و شادباش عرض می کنیم.

وضعیت

شروع : ‏1398/04/16       پایان : ‏1398/06/11       4629 بازیکن       نوع : سوپر اکسپرس

کتیبه جاودان

#بازیکنشهرتاریخوضعیتبازیکن غارت/دریافت کنندهتاریخ غارت/انتقال
1 ginghiz Ginghiz [86, -354] ‏1398/06/05 15:57:51 غارت شده butchers 0098 ‏1398/06/05 18:13:23
2 butchers 0098 مهدی نوربخش/داش ممد ‏1398/06/05 18:13:49 انتقال داده شده ekipe ma ‏1398/06/05 18:51:34
3 ekipe ma مجید&رضا/ارشیا/مسعود ‏1398/06/05 18:51:34 انتقال داده شده sultansavalan ‏1398/06/05 19:05:34
4 sultansavalan KING ALI , NILOOFAR ‏1398/06/05 19:05:34 انتقال داده شده ØعالیجنابØ ‏1398/06/05 19:22:35
5 ØعالیجنابØ ALiSehaT/اکبر زورو ‏1398/06/05 19:22:35 انتقال داده شده ekipe ma ‏1398/06/05 19:42:01
6 ekipe ma امیرحسین/مصطفی/ممرضا ‏1398/06/05 19:42:01 انتقال داده شده butchers 0098 ‏1398/06/05 19:56:13
7 butchers 0098 مهدی نوربخش/سر بابک ‏1398/06/05 19:56:13 انتقال داده شده mrp bax ‏1398/06/05 20:29:15
8 mrp bax اقا پــویا | رشـــید ‏1398/06/05 20:29:15 انتقال داده شده ØعالیجنابØ ‏1398/06/05 20:59:34
9 ØعالیجنابØ حسین آریو-میثم حاتمی ‏1398/06/05 20:59:34 انتقال داده شده residents of chernobyl ‏1398/06/05 21:20:07
10 residents of chernobyl Amir tizpa/Meysam_mh ‏1398/06/05 21:20:07 انتقال داده شده big bang21 ‏1398/06/05 21:45:47
11 big bang21 حسین دیفندر/رضاآرتور ‏1398/06/05 21:45:47 انتقال داده شده ghostfacekillers ‏1398/06/05 23:22:24
12 ghostfacekillers do0odi-marmoolak7 ‏1398/06/05 23:22:24 انتقال داده شده sultansavalan ‏1398/06/05 23:43:51
13 sultansavalan AliSOLTAN/AmirYasin1 ‏1398/06/05 23:43:51 انتقال داده شده ØعالیجنابØ ‏1398/06/06 00:00:48
14 ØعالیجنابØ Kiaw7/hirad\[جواد ‏1398/06/06 00:00:48 انتقال داده شده ekipe ma ‏1398/06/06 00:16:46
15 ekipe ma محمدخرابکار/چاپار ‏1398/06/06 00:16:46 انتقال داده شده ØعالیجنابØ ‏1398/06/06 00:37:36
16 ØعالیجنابØ RezaKhZ/ممدبیکار ‏1398/06/06 00:37:36 انتقال داده شده residents of chernobyl ‏1398/06/06 01:24:14
17 residents of chernobyl زنـده یـاد رامیـن007 ‏1398/06/06 01:24:14 انتقال داده شده mrp bax ‏1398/06/06 01:34:39
18 mrp bax امیر احمد/علی بهمنی ‏1398/06/06 01:34:39 انتقال داده شده residents of chernobyl ‏1398/06/06 02:05:15
19 residents of chernobyl علی صحت/صدر/اکبرزورو ‏1398/06/06 03:27:47 آرشیو شده -
#بازیکنشهراتحادوضعیت
1 ekipe ma 99999 ۩ رســتــاخــیــز ۩ تسخیر
2 bloodhero bloodhero's city (3) تسخیر
3 sir_dawnmist Fenris fenris تسخیر
4 ekipe ma 14.14.14 ۩ رســتــاخــیــز ۩ تسخیر
5 dani_1212 dani8 ۩ آریـــایـــی ها ۩ تسخیر
6 عشقم گینگیزخان عشقم گینگیزخان's city (7) گینگیزجوون تسخیر
7 بی ستون بی ستون16 ۩ آریـــایـــی ها ۩ تسخیر
8 big_default big_default's city (17) ۩ رســتــاخــیــز ۩ تسخیر
9 جنایت و مکافات :| ژلوفن آبی / علی صحت ۩ رســتــاخــیــز ۩ تسخیر
10 residents of chernobyl بــه عــشق صـحت ۩ رســتــاخــیــز ۩ تسخیر
11 علی جعفری2019 ARSHIAB666 تسخیر
12 sir_dawnmist Ali / metileo fenris محافظت
13 ekipe ma زنده باد رستاخیز ۩ رســتــاخــیــز ۩ محافظت
14 sir_dawnmist پوریــــــا ولـــــ fenris محافظت
15 smartwolf مجید/علیصدر/حسین/ممد ۩ رســتــاخــیــز ۩ محافظت
16 max-theme max-theme's city (2) پوریـــــــا ولـــی محافظت
17 smartwolf ARSHIAB666/رضا آرتور ۩ رســتــاخــیــز ۩ محافظت
18 بی ستون بی ستون2 ۩ آریـــایـــی ها ۩ محافظت
19 sir_dawnmist داش ممد/ chernobyl fenris محافظت
20 big_default 444 ۩ رســتــاخــیــز ۩ محافظت
21 طاها9682 اکبرزورو ۩ رســتــاخــیــز ۩ محافظت
22 طاها9682 تراختور ۩ رســتــاخــیــز ۩ محافظت
23 ناصر هجوم داوطلب/پویا ظفری قاسم جکی جان محافظت
#بازیکناتحاد
1 miss_y4s(4)m1n پارسیان پارسا
2 ekipe ma ۩ رســتــاخــیــز ۩
3 alireza2063 عصر جدید
4 big_default ۩ رســتــاخــیــز ۩
5 alireza2063 عصر جدید
6 alireza2063 عصر جدید
7 residents of chernobyl ۩ رســتــاخــیــز ۩
8 ØعالیجنابØ ۩ رســتــاخــیــز ۩
9 butchers 0098 ۩ رســتــاخــیــز ۩
10 sultansavalan ۩ رســتــاخــیــز ۩
11 ØعالیجنابØ ۩ رســتــاخــیــز ۩
12 ØعالیجنابØ ۩ رســتــاخــیــز ۩
13 butchers 0098 ۩ رســتــاخــیــز ۩
14 butchers 0098 ۩ رســتــاخــیــز ۩
15 perfume ۩ رســتــاخــیــز ۩
16 perfume ۩ رســتــاخــیــز ۩
17 residents of chernobyl ۩ رســتــاخــیــز ۩
18 طاها9682 ۩ رســتــاخــیــز ۩
19 طاها9682 ۩ رســتــاخــیــز ۩
20 big_default ۩ رســتــاخــیــز ۩
21 perfume ۩ رســتــاخــیــز ۩
22 perfume ۩ رســتــاخــیــز ۩
23 big_default ۩ رســتــاخــیــز ۩
24 cigarette warrior sale پوریـــــــا ولـــی
25 residents of chernobyl ۩ رســتــاخــیــز ۩
26 daş dovar 111111111
27 perfume ۩ رســتــاخــیــز ۩
28 perfume ۩ رســتــاخــیــز ۩
29 big_default ۩ رســتــاخــیــز ۩
30 big_default ۩ رســتــاخــیــز ۩
31 big_default ۩ رســتــاخــیــز ۩
32 دایره حراس ۩ رســتــاخــیــز ۩
33 cigarette warrior sale پوریـــــــا ولـــی
34 cigarette warrior sale پوریـــــــا ولـــی
35 ØعالیجنابØ ۩ رســتــاخــیــز ۩
36 ØعالیجنابØ ۩ رســتــاخــیــز ۩
37 мαѕтєя ۩ رســتــاخــیــز ۩
38 cigarette warrior sale پوریـــــــا ولـــی
39 perfume ۩ رســتــاخــیــز ۩
40 ØعالیجنابØ ۩ رســتــاخــیــز ۩
41 cigarette warrior sale پوریـــــــا ولـــی
42 мαѕтєя ۩ رســتــاخــیــز ۩
43 cigarette warrior sale پوریـــــــا ولـــی
44 cigarette warrior sale پوریـــــــا ولـــی
45 meysammh371
46 мαѕтєя ۩ رســتــاخــیــز ۩
47 امیر-طلا ۩ رســتــاخــیــز ۩
48 ØعالیجنابØ ۩ رســتــاخــیــز ۩
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین hasanterboze
مهاجمین sa2min
مهاجمین camandar 007
مهاجمین mehrabian
مهاجمین سه خونخوار
مهاجمین مردِ تنها
مهاجمین gago mishti ghasom
مهاجمین m0n$t3r|reza
مهاجمین butchers 0098
@مدافعین
مهاجمین mr robat555
مهاجمین mraria(europe)
مهاجمین safa2019
مهاجمین تام_شلبی
مهاجمین mehrabian
مهاجمین lulu1375
مهاجمین havij2030
مهاجمین غرش ببر 6
مهاجمین hamishegiii
@غارت کنندگان
مهاجمین butchers 0098
مهاجمین ekipe ma
مهاجمین پوریـــــــــــــــا ولـــــــــ
مهاجمین lσѕт ιη уσυ
مهاجمین cigarette warrior sale
مهاجمین residents of chernobyl
مهاجمین hasanterboze
مهاجمین sir_dawnmist
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین lσѕт ιη уσυ
مهاجمین پوریـــــــــــــــا ولـــــــــ
مهاجمین ekipe ma
مهاجمین cigarette warrior sale
مهاجمین residents of chernobyl
مهاجمین sir_dawnmist
مهاجمین m.nobody
مهاجمین butchers 0098

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 residents of chernobyl 12688867
2 پوریـــــــــــــــا ولـــــــــ 10824376
3 butchers 0098 10384177
4 ØعالیجنابØ 9176846
5 ekipe ma 8320395
6 m.nobody 6692460
7 lσѕт ιη уσυ 6140945
8 cigarette warrior sale 5552195
9 ghostfacekillers 3276171
10 ناصر هجوم 3161610

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 lσѕт ιη уσυ 21430623
2 residents of chernobyl 21400468
3 butchers 0098 16066770
4 ØعالیجنابØ 10480332
5 ekipe ma 8148460
6 cigarette warrior sale 6451785
7 big bang21 6096492
8 پوریـــــــــــــــا ولـــــــــ 5436754
9 ghostfacekillers 5149324
10 بی ستون 3194865

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 residents of chernobyl 42087532856
2 ØعالیجنابØ 41852712732
3 پوریـــــــــــــــا ولـــــــــ 39528951938
4 butchers 0098 33966739237
5 lσѕт ιη уσυ 32426444312
6 cigarette warrior sale 30433503951
7 m.nobody 26008193974
8 ekipe ma 24152360032
9 sultansavalan 16241819069
10 mrp bax 12026924595

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 ØعالیجنابØ 31594
2 residents of chernobyl 27106
3 butchers 0098 22306
4 ehsann6959 18855
5 پویا1384 18370
6 اعصابم ضعیفه 18218
7 ghostfacekillers 18119
8 mrp bax 17525
9 sultansavalan 17228
10 saeid8800 15803

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 ۩ رســتــاخــیــز ۩ 75530051
2 پوریـــــــا ولـــی 22853314
3 m a v a r a 16783195
4 *ارتـــــش طلایــی* 10693413
5 ۩ آریـــایـــی ها ۩ 8726198
6 قاسم جکی جان 6855248
7 مدافعان حرم 4459869
8 heroes 2398926
9 the dragonborn 1929756
10 private alliance 1869890

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 ۩ رســتــاخــیــز ۩ 71986383
2 پوریـــــــا ولـــی 31804464
3 ۩ آریـــایـــی ها ۩ 4873767
4 m a v a r a 4747782
5 *ارتـــــش طلایــی* 4013651
6 قاسم جکی جان 2636949
7 مدافعان حرم 1774976
8 1532203
9 یکی ب همه0همه ب یکی 1107782
10 سپاه پاسداران 908945

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 ۩ رســتــاخــیــز ۩ 216922140338
2 m a v a r a 80100180048
3 پوریـــــــا ولـــی 60568476394
4 قاسم جکی جان 16119745539
5 *ارتـــــش طلایــی* 14871542731
6 ۩ آریـــایـــی ها ۩ 12990824340
7 hircania 8037942608
8 مدافعان حرم 4893265857
9 پارسیان پارسا 4782709940
10 private alliance 3790957633

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 ۩ رســتــاخــیــز ۩ 571972
2 *ارتـــــش طلایــی* 186867
3 ۩ آریـــایـــی ها ۩ 103819
4 مدافعان حرم 100616
5 قاسم جکی جان 63934
6 سپاه پاسداران 32343
7 پوریـــــــا ولـــی 32156
8 m a v a r a 27090
9 پارسیان پارسا 24725
10 the dragonborn 19187

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 4844

بازیکنان فعال : 0

بازیکنان آنلاین : 0

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 3132 % 65
نجار 277 % 6
منجم 640 % 13
صنعتگر 512 % 11
معمار 283 % 6